Refrakcja w Praktyce – Kurs dla lekarzy okulistów

Akademia Kontaktologii i Optometrii zaprasza lekarzy okulistów chcących pogłębić swoją wiedzę i doświadczenia praktyczne w zakresie pełnego badania refrakcji z wykorzystaniem foroptera, do wzięcia udziału w cyklu szkoleń Refakcja w Praktyce.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne, prowadzone są przez mgr inż. Tomasza Tokarzewskiego, który jest doświadczonym, praktykującym optometrystą dyplomowanym, prowadzącym również wykłady dla studentów optometrii.
Wszystkie zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10:00 – 18:00 i w niedziele od 9:00 do 17:00, w gabinecie przy Al. Wyzwolenia 13 w Warszawie. .. Szczegółowy program szkolenia i terminy kolejnych spotkań znajdą Państwo poniżej. Ilość miejsc w każdym z cykli jest ograniczona do 4 osób. Główną część zajęć stanowią ćwiczenia praktyczne, z wykorzystaniem foropterów. Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po jego otrzymaniu prześlemy zwrotnie maila z podanym numerem konta bankowego, na które należy dokonać wpłaty w wysokości 1650,-PLN (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt zł.), stanowiącej całkowity koszt szkolenia. Istnieje możliwość rozłożenia wpłat na 3 raty, płatne na 7 dni przed każdym z modułów. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
W celu otrzymania dodatkowych informacji proszę o kontakt na adres: akademia@akio.pl lub pod numerem telefonu: 783 833 567. Rezerwacji hotelu uczestnicy kursu dokonują we własnym zakresie.

Serdecznie zapraszam.

Tomasz Tokarzewski

 

Program kursu: Refrakcja w Praktyce

Moduł 1 (14h): Korekcja sferyczna i sfero-cylindryczna

 • Procedura badania refrakcji
 • Refrakcja przedmiotowa
 • Jednooczna podmiotowa refrakcja sferyczna i sfero-cylindryczna
  • metoda zamglenia
  • cylinder skrzyżowany
 • Refrakcja obuoczna / balans akomodacji
 • weryfikacja dobranej korekcji

Moduł 2 (14h): Widzenie bliskie

 • Amplituda oraz sprawność akomodacji i konwergencji
 • Dodatek do pracy z bliska
 • Zakresy ostrego widzenia w dodatku do bliży
 • Widzenie obuoczne z bliska

Moduł 3 (14h): Widzenie obuoczne

 • Klasyfikacja zaburzeń widzenia obuocznego
 • Pomiar forii/tropii
 • Zakresy wergencji / zakresy wertykalne
 • Analiza graficzna
 • Uściślenie korekcji optycznej

 

Terminy szkoleń w roku 2013:


Cykl 1.
26-27 stycznia
23-24 lutego
9-10 marca


Cykl 2.
6-7 kwietnia
20-21 kwietnia
11-12 maja